- Tederic Merger

sencles, sincles...

français : chacun le sien, un chacun

Cité par Foix, usé par ma grand-mère. Castillan sendos (as).
[F. Marsan]

Amics Webmèstes, insérez sencles, sincles... dans votre site !


 

Grans de sau

  • "Sengles" en catalan culte.

    SENGLES adj. pl.
    || 1. ant. D’un en un ; cada ; cast. cada. Ha’ns comptat per sengles coses en qual manera és yla, Marsili Cròn., c. 2. Ordonaren que sengles anys... o al pus prest que fer se puixa, sien fetes eleccions, Mostassaf 127. Tots e sengles (o universos e sengles) : tots i cadascun ; cast. todos y cada uno. Totes coses e sengles contengudes en la dita carta, doc. a. 1276 (BSAL, vii, 4). Als amats e feels seus uniuerses e sengles pobladors de la ciutat, doc. a. 1333 (BSAL, xi, 37). A tots e sengles officials e sotmeses nostres, doc. a. 1408 (Anuari IEC, v, 624). Sia alimentada de totes e sengles coses a aquella necessàries, doc. a. 1468 (BSAL, x, 14). Perquè totas aquestas y sengles cosas vingan a notícia, doc. a. 1748 (Const. syn. Vicenses 132).
    || 2. Un per a cadascun, per a cadascuna de les persones o coses ; cast. sendos. Quarteres sengles... [dels] exaders, doc. segle XI (BABL, vi, 383). De cada part sien fets los segraments per sengles homes qui sien crestians, doc. segle XIII (Anuari IEC, i, 304). Et a cada cavaller sengles camells, doc. a. 1274 (Bofarull Mar. 76). No aportaven negunes armes, sinó sengles bastons en les mans, Desclot Cròn., c. 137. Féu fer XII candeles, e a cada una mès sengles noms dels apòstols, Jaume I, Cròn. 5. Ne donà a ells dues botes de mena, que amaren més que si’ls hagués donats sengles cavalls, Muntaner Cròn., c. 85. Ha-y dos spigons de pedres blaues ab sengles perles, doc. a. 1436 (Miret Templers 568). Les dues filles prengueren sengles pollastres, Scachs 24. Les dones ab totes llurs sirventes e los jóvens ab sengles de llurs familiars, Decam. i, 59. Tenien cascun sengles vergues, Serra Gèn. 57.


Un gran de sau ?

(connexion facultative)

  • Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document